szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, pragniemy poinformować o sytuacji w jakiej się obecnie znaleźliśmy. Niestety, tym razem będą to smutne informacje. Informacje podawane w mediach dotyczące wzrostu zakażeń COVID-19 dotyczą także i SP ZZOZ w Kozienicach.
Od 15 października 2020 roku nie udzielamy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Zakaźnym z powodu zakażeń koronawirusem wśród, głównie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Borykamy się już od dłuższego czasu z problemami kadrowymi w Oddziale Zakaźnym i nie tylko. Zwracaliśmy się z prośbą o pomoc do personelu medycznego nie tylko naszego SP ZZOZ, ale także do wszystkich medyków, którzy byliby zainteresowani pracą w naszym Szpitalu. Taką pomoc otrzymaliśmy, za co serdecznie dziękujemy pielęgniarkom z naszego podmiotu leczniczego oraz lekarzom z Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, którzy na ochotnika zaoferowali swoją pomoc. Niestety, to ciągle za mało.

 Pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego, stosowania środków ochrony osobistej, przeprowadzania badań wymazowych w kierunku zakażenia COVID-19 oraz szeregu innych zabezpieczeń przed zakażeniem koronawirusem wykryto zakażenie COVID-19 wśród personelu medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Neurologii, w związku z tym jesteśmy zmuszeni ograniczyć udzielanie świadczeń medycznych w tych oddziałach, a w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym wstrzymać przyjęcia. W Oddziale Intensywnej Terapii przebywa 5 pacjentów podłączonych do respiratora, co oznacza, że nie ma wolnego stanowiska intensywnej terapii dla innych chorych. Z powodu licznych zakażeń wśród personelu lekarskiego i pielęgniarskiego SP ZZOZ w Kozienicach pojawiły się także problemy z obstawieniem dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.
Na chwilę obecną spośród pracowników SP ZZOZ w Kozienicach 110 osób przebywa na zwolnieniach lekarskich. 29 osób jest objętych izolacją, w tym 6 lekarzy oraz 12 pielęgniarek, 1 ratownik medyczny, 1 sekretarka medyczna, 7 osób zatrudnionych w administracji oraz 8 osób jest objętych kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach.
Zrobimy wszystko z naszej strony, aby jak najszybciej wznowić przyjęcia zarówno do Oddziału Zakaźnego, jak i Ginekologiczno – Położniczego. O wznowieniu przyjęć będziemy informować na bieżąco.
Codziennie jesteśmy stawiani w bardzo trudnej sytuacji, której niestety nie można przewidzieć, wirus nie zostawia kartki z informacją, kto z nas i który pacjent jest zarażony. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób poradzić sobie z nawarstwiającymi się problemami. Mając na uwadze: utrzymanie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom we wszystkich zakresach oraz dobro pacjentów, nie tylko tych którzy są chorzy na COVID-19, ale też i tych którzy potrzebują pomocy medycznej z powodu nagłych zachorowań podjęliśmy szereg szybkich decyzji, które być może sprawią, że nadal będziemy funkcjonować na rynku świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim pomagać ludziom potrzebującym porady, opieki medycznej.
W związku z powstałymi brakami kadrowymi w oddziałach szpitalnych podjęliśmy decyzję o powołaniu z dniem 21 października 2020 roku medycznego składu zabiegowego, który będzie tworzył personel medyczny Oddziałów: Chirurgicznego, Urologicznego, Urazowo-Ortopedycznego oraz Otolaryngologicznego. Powołanie medycznego składu zabiegowego pozwoli nam na zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej dzięki połączeniu personelu oddziałów. Miejscem pracy dla powołanego medycznego składu zabiegowego jest V piętro, gdzie obecnie zlokalizowane są oddziały: Urologiczny i Urazowo-Ortopedyczny.
Kolejną decyzją, jaką podjęliśmy jest utworzenie 2 stanowisk intensywnej terapii dla chorych nie tylko z COVID-19. W ten sposób zostaną zabezpieczeni chorzy, u których będzie konieczność zastosowania wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora z powodu np. nagłego zachorowania, albo przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.
Następnie Zarządzeniem Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach z dniem 20 października 2020 roku został powołany „Zespół zarządzania kryzysowego”, którego zadaniem będzie wspieranie Dyrekcji w zarządzaniu SP ZZOZ oraz monitorowanie na bieżąco sytuacji epidemiologicznej, a także szybkie reagowanie na pojawiające się problemy.
Mając na uwadze duży wzrost zakażeń SARS CoV-2 i zachorowań na COVID-19 na terenie Polski oraz zmniejszającą się ilość wolnych łóżek dedykowanych chorym na COVID-19 podjęliśmy decyzję, że z dniem 22 października 2020 roku częściowo wznowimy działalność Oddziału Zakaźnego. Dzięki temu, że personel medyczny z innych oddziałów szpitalnych zadeklarował chęć pracy w Oddziale Zakaźnym do czasu powrotu lekarzy i pielęgniarek Oddziału Zakaźnego do pracy będziemy mieli możliwość przyjąć od 5 do 10 chorych. Mamy nadzieję, że niebawem uda się nam wznowić w pełni udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Zakaźnym zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego, to znaczy mamy obowiązek zapewnić 24 łóżka dla chorych z COVID-19, w tym 2 stanowiska do wentylacji mechanicznej.
Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ i dużej absencji personelu medycznego cały czas dążymy do tego, aby prowadzić działalność leczniczą we wszystkich zakresach medycznych.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom.
Laboratorium Analityczne Centralne oraz Pracownia Radiologii i USG funkcjonują w pełnym zakresie.
Niestety wszystkie nasze działania w celu utrzymania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom we wszystkich zakresach pociągają za sobą bardzo duże koszty. Stan epidemii, to bardzo trudny okres dla wszystkich podmiotów leczniczych. Od momentu ogłoszenia stanu epidemii rynek medyczny wygenerował bardzo wysokie koszty, niewspółmierne do możliwości finansowych podmiotów leczniczych. Można szczerze przyznać, iż w stosunku do ubiegłych lat ceny asortymentu medycznego, szczególnie sprzętu medycznego, leków, środków opatrunkowych oraz środków ochrony biologicznej będących zabezpieczeniem przed COVID-19 wzrosły o około 4, 5 krotnie. Stan epidemii i wzrost zakażeń koronawirusem oznacza dla szpitali konieczność zwiększania bazy sprzętowej i materiałowej, a tym samym dostosowania pomieszczeń w taki sposób, aby zapewniły bezpieczeństwo zdrowotne i epidemiologiczne dla pacjentów oraz personelu. Także pozyskanie do pracy kadry medycznej generuje wysokie koszty. Powszechnie wiadomo, że jest za mało wyspecjalizowanej kadry medycznej. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom SP ZZOZ w Kozienicach jak i pacjentom należy przeprowadzić pewne prace budowlane, zakupić materiały do przeprowadzanych prac remontowo budowlanych, zakupić sprzęt i aparaturę medyczną. Na wszystkie nasze działania potrzebne są środki finansowe, ale także ucieszy nas zadeklarowanie pomocy przy pracach budowlanych. Dlatego pozwalamy sobie prosić o wsparcie dla SP ZZOZ w Kozienicach.
Pragniemy serdecznie podziękować za już otrzymaną wszelką pomoc od wielu firm i osób prywatnych. Pragniemy podziękować przede wszystkim Enei Wytwarzanie, Fundacji „Zdrowe Dziecko”, Samorządom, fundacjom, przedsiębiorcom, instytucjom. Każda pomoc sprawia, że czujemy się bezpieczniej przy wykonywaniu powierzonych zadań w tak trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19.
Osoby lub firmy, które chcą pomóc SPZZOZ w Kozienicach proszone są o kontakt telefoniczny, w godzinach 8:00 – 15:00, na nr telefonu 48 67 97 200, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., po godz. 15:00nr tel. 48 67 97 100
Dla osób/firm zainteresowanych podajemy nr konta bankowego, na które można wpłacać środki finansowe.
Getin Noble Bank SA – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach:56 1560 0013 2336 7257 5000 0001w tytule wpisać: darowizna
Aby wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT wpisać Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko)
Cel szczegółowy 1%: Szpital w Kozienicach

Dyrekcja
SP ZZOZ w Kozienicach