Sztandar koniec11 lipca w budynku Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach odbyło się ostatnie już posiedzenie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.
W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Jung Starosta Kozienicki i jednocześnie Przewodniczący Społecznego Komitetu, Kamil Bieńkowski Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach, Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu, Paweł Potucha Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach, Małgorzata Bebelska Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice, Wójtowie Gmin Głowaczów, Gniewoszów i Magnuszew, a także Lech Wiśniewski, Janina Kuśmierczyk, Krzysztof Zając - Prezes, Skarbnik i Sekretarz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach i Grzegorz Maciejczyk Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa.

Powstanie Komitetu miało na celu uhonorowanie Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach sztandarem jako spadkobiercę i kontynuatora chlubnych strażackich tradycji. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu samorządów gminnych, firm i instytucji oraz całej społeczności Powiatu Kozienickiego inicjatywa ta zakończyła się sukcesem, udało się zebrać ponad 44 tysiące złotych. Uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Kozienicach miało miejsce 25 maja tego roku.
Podczas posiedzenia podsumowującego realizację inicjatywy, Komendant Kamil Bieńkowski wspólnie ze Starostą Andrzejem Jungiem złożyli podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu. Takie wsparcie i życzliwość ze strony społeczeństwa Powiatu motywują nas do służby na najwyższym poziomie... mówił Komendant.
Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach kieruje serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe inicjatywy, każda pomoc jest wyrazem uznania i akceptacji społecznej służby kozienickich strażaków oraz znakiem wdzięczności za codzienny trud i poświęcenie w ratowaniu życia, mienia oraz środowiska podczas działań ratowniczych wielokrotnie prowadzonych z narażeniem własnego zdrowia i życia.
Punktem kończącym posiedzenie było rozwiązanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.