konferencjaiv7 czerwca w Dworku Hetmańskim w miejscowości Moniochy, na terenie gminy Głowaczów, zorganizowana została IV Konferencja Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018 pn. „Tworzenie Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego w Powiecie Kozienickim oraz rozwoju lokalnego rynku pracy".

Po powitaniu uczestników przez Starostę Kozienickiego Andrzeja Junga oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach Jana Mazura,Wójt Gminy Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki przybliżył zebranym walory Gminy oraz realizowane na jej terenie inwestycje. Natomiast przedstawiciele instytucji zajmujących się dystrybucją środków unijnych (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Stowarzyszenie LGD "Puszcza Kozienicka", Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej)
przedstawili prezentacje dotyczące źródeł finansowania projektów społecznych i gospodarczych w perspektywie lat 2014 - 2020. Natomiast trener Jadwiga Olszowska-Urban przybliżyła analizy problemów i zasobów lokalnych, diagnozy składników społeczno-gospodarczych oraz Cztery Zasady Ożywienia Społeczno-Gospodarczego w powiecie kozienickim w oparciu o materiały wypracowane na I, II, III Konferencji.

Następnie uczestnicy konferencji podzieleni zostali na 4 grupy, które pracowały nad tworzeniem propozycji projektów rozwoju lokalnego i aktywizacji rynku pracy.
Każda z grup pracowała nad projektami w 4 różnych obszarach:
1. Projekty w zakresie: uszczelniania lokalnych wycieków w firmach, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, środowisku w gminach i powiecie kozienickim.
2. Projekty w zakresie: wsparcia środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie kozienickim: przedsiębiorców, rolników, instytucji samorządowych i III sektora.
3. Projekty w zakresie: zachęcania do tworzenia nowych firm, instytucji i organizacji w gminach i w powiecie kozienickim pod potrzeby mieszkańców i klientów spoza powiatu.
4. Projekty w zakresie: przyciągania z zewnątrz potrzebnych firm, instytucji i organizacji pozarządowych do powiatu kozienickiego w celu wzbogacenia usług i uzupełnienia oferty lokalnej.

Podsumowanie materiałów wypracowanych podczas IV konferencji odbędzie się podczas V Konferencji Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018, która odbędzie się we wrześniu, tym razem na terenie gminy Grabów nad Pilicą.

Artykuł na ten temat znajdzie się w Nr 6/2018 (czerwiec) Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”, którego wydanie zaplanowane jest na 25 czerwca.

Materiał filmowy zrealizowany podczas konferencji dostępny będzie już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl

https://www.youtube.com/user/powiatkozienice


Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

15.12.2018 13.01 2019
Skarbona Stacjonarna
15.12.2018
TEATRALNE PODRÓŻE
31.12.2018 01.01 2019
zabawa sylwestrowa POWITAJMY NOWY 2019 ROK
26.01.2019
TEATRALNE PODRÓŻE

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych