konferencjaiv7 czerwca w Dworku Hetmańskim w miejscowości Moniochy, na terenie gminy Głowaczów, zorganizowana została IV Konferencja Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018 pn. „Tworzenie Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego w Powiecie Kozienickim oraz rozwoju lokalnego rynku pracy".

Po powitaniu uczestników przez Starostę Kozienickiego Andrzeja Junga oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach Jana Mazura,Wójt Gminy Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki przybliżył zebranym walory Gminy oraz realizowane na jej terenie inwestycje. Natomiast przedstawiciele instytucji zajmujących się dystrybucją środków unijnych (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Stowarzyszenie LGD "Puszcza Kozienicka", Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej)
przedstawili prezentacje dotyczące źródeł finansowania projektów społecznych i gospodarczych w perspektywie lat 2014 - 2020. Natomiast trener Jadwiga Olszowska-Urban przybliżyła analizy problemów i zasobów lokalnych, diagnozy składników społeczno-gospodarczych oraz Cztery Zasady Ożywienia Społeczno-Gospodarczego w powiecie kozienickim w oparciu o materiały wypracowane na I, II, III Konferencji.

Następnie uczestnicy konferencji podzieleni zostali na 4 grupy, które pracowały nad tworzeniem propozycji projektów rozwoju lokalnego i aktywizacji rynku pracy.
Każda z grup pracowała nad projektami w 4 różnych obszarach:
1. Projekty w zakresie: uszczelniania lokalnych wycieków w firmach, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, środowisku w gminach i powiecie kozienickim.
2. Projekty w zakresie: wsparcia środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie kozienickim: przedsiębiorców, rolników, instytucji samorządowych i III sektora.
3. Projekty w zakresie: zachęcania do tworzenia nowych firm, instytucji i organizacji w gminach i w powiecie kozienickim pod potrzeby mieszkańców i klientów spoza powiatu.
4. Projekty w zakresie: przyciągania z zewnątrz potrzebnych firm, instytucji i organizacji pozarządowych do powiatu kozienickiego w celu wzbogacenia usług i uzupełnienia oferty lokalnej.

Podsumowanie materiałów wypracowanych podczas IV konferencji odbędzie się podczas V Konferencji Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018, która odbędzie się we wrześniu, tym razem na terenie gminy Grabów nad Pilicą.

Artykuł na ten temat znajdzie się w Nr 6/2018 (czerwiec) Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”, którego wydanie zaplanowane jest na 25 czerwca.

Materiał filmowy zrealizowany podczas konferencji dostępny będzie już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl

https://www.youtube.com/user/powiatkozienice