II konferencja11 kwietnia w restauracji Gościniec Melrose w Mniszewie odbyła się II Konferencja Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018 pn. „Diagnoza składników środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie kozienickim”.

Po powitaniu uczestników przez Starostę Kozienickiego Andrzeja Junga oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach Jana Mazura, Andrzej Spytek przedstawił prezentację na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy. Następnie trener Jadwiga Olszowska-Urban omówiła materiały wypracowane przez uczestników I konferencji: Beczki Lokalnych Zasobów i Problemów Powiatu Kozienickiego. Przedstawione zostały także dobre praktyki Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski. Po zaprezentowaniu walorów Gminy Magnuszew przez Wójta Gminy Marka Drapałę – uczestnicy konferencji podzieleni zostali na 5 grup, które pracowały nad diagnozą składników środowiska społeczno-gospodarczego powiatu kozienickiego. Każda z grup pracowała nad innym tematem:
Temat 1. Dostęp do kapitału w powiecie kozienickim: samorządu, biznesu i III sektora, sektora ES.
Temat 2. Środowisko społeczno-gospodarcze w powiecie kozienickim: biznes – instytucje – III sektor, sektor ES.
Temat 3. Infrastruktura gospodarcza i społeczna w powiecie kozienickim.
Temat 4. Kapitał ludzki w powiecie kozienickim.
Temat 5. Jakość życia mieszkańców w powiecie kozienickim.
Podsumowanie materiałów wypracowanych podczas II konferencji odbędzie się podczas III Konferencji Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018, która odbędzie się 9 maja w Gniewoszowie.

Artykuł na ten temat znajdzie się w Nr 4/2018 (kwiecień) Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”, którego wydanie zaplanowane jest na 23 kwietnia.

Materiał filmowy zrealizowany podczas konferencji dostępny będzie już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl

https://www.youtube.com/user/powiatkozienice