Aktualności

szpitalkozienice logoJak już wcześniej informowaliśmy od 19 marca 2021 roku mamy obowiązek zapewnić w SP ZZOZ w Kozienicach 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2. W chwili obecnej przez nasz kraj przetacza się III fala zachorowań na COVID-19. Praktycznie każdego dnia w naszym szpitalu, pomimo ciągłego zwiększania łóżek covidowych, mamy pełne obłożenie. Obecnie obserwujemy, że bardzo dużo ludzi potrzebuje leczenia szpitalnego, a wynika to głównie z tego, że chorzy na COVID-19 zgłaszają się do lekarza zbyt późno, Bywa tak, że choroba COVID-19 jest już w takim stadium zaawansowania (płuca są zajęte chorobą w 70%, a często nawet w większym stopniu), co zmniejsza ich szanse na przeżycie. Tacy pacjenci wymagają leczenia przy pomocy tlenoterapii, wysokoprzepływowej tlenoterapii oraz wentylacji mechanicznej (respiratoroterapii). Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o niebagatelizowanie pierwszych objawów zakażenia SARS-CoV-2.

spotkanie z Mercedes Szulenspotkanie z Mercedes Szulen14 kwietnia Andrzej Jung Starosta Kozienicki spotkał się z Mercedes Szulen, która zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Świata 2020 w tańcu sportowym w Hiszpanii, w kategorii taniec współczesny. Ze względu na pandemię odbyły się one w formie online, a nagranie „Ninja”, w którym Mercedes zaprezentowała swoje niezwykłe umiejętności, w choreografii Pawła Żołądka, zostało uznane za najlepsze w kategorii wiekowej Junior.
W spotkaniu uczestniczyli również rodzice tancerki Anna i Patryk Szulen oraz Arkadiusz Guba Wójt Gminy Sieciechów i Mirosława Pachocka inspektor Urzędu Gminy.

cdr BrwinówCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
UWAGA!
Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.
Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Dokumenty do pobrania na stronie: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces?highlight=WyJzcG9zXHUwMGYzYiIsIm5hIiwic3VrY2VzIiwic3Bvc29iIG5hIiwic3Bvc29iIG5hIHN1a2NlcyIsIm5hIHN1a2NlcyJd