Aktualności

11 września w Warszawie podpisana została umowa na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Łukawa – Głowaczów, odcinek Podmieście – Głowaczów”11 września w Warszawie podpisana została umowa na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Łukawa – Głowaczów, odcinek Podmieście – Głowaczów”. Umowę ze strony Powiatu Kozienickiego podpisali: Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki – Wicestarosta oraz Kamil Banaś – Skarbnik Powiatu. Podpisanie umowy jest kolejnym krokiem zbliżającym nas do zakończenia inwestycji i przekazania drogi do użytku, co znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi.
Kwota łączna zadania to 953.420,00 zł, z czego 476.710,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 476.710,00 zł wkład własny powiatu kozienickiego. Inwestycja realizowana na terenie gminy Głowaczów, bez udziału finansowego gminy.

Plakat zapraszający na konferencję naukowąParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opactwie
Stowarzyszenie Inicjatyw Historycznych i Kulturalnych Sieciech
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
zapraszają na

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
200 LAT OD KASATY KLASZTORU BENEDYKTYNÓW W SIECIECHOWIE

14 września (sobota)
o godz. 11.00 w dawnym Pałacu Opata
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie)

 

7 września w Kozienicach przed Pomnikiem Niepodległości odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania7 września w Kozienicach przed Pomnikiem Niepodległości odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. W tym roku odczytane zostały znane polskie nowele m.in. „Dobra Pani”, „Sawa”, „Dym”, czy „Katarynka”.
W akcji udział wzięli samorządowcy, w tym Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Dyrektorzy Szkół, uczniowie, harcerze, przedstawiciele przedsiębiorstw, pracownicy biblioteki oraz członkowie grupy poetyckiej Erato. Głównym organizatorem akcji była Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2018 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2019 roku, w dniu 09.09.2019 r. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe będzie czynne w godzinach 7.30-15.30